Skriva för webben

av | jan 23, 2024 | Blogg

I den digitala eran är skrivkonsten på webben central för effektiv kommunikation. Denna guide ger dig nyckelverktygen för att förbättra ditt webbskrivande, oavsett om det gäller bloggar, nyhetsartiklar eller sociala medieinlägg.

Hur texter blir lästa på webben

På webben tenderar läsare att skumma igenom texter snarare än att läsa ordentligt, letandes efter nyckelord och intressant information. Jakob Nielsen betonar vikten av att sänka “kostnaden” för läsaren, vilket innebär att göra texten enkel att förstå och hitta. Rubriker spelar en stor roll i att fånga läsarens intresse. Textläsbarhet påverkas också av typsnitt och format, varvid Läsbarhetsindex (LIX) kan användas för att bedöma textens komplexitet. Webbtexter kräver en annan strategi än tryckta texter, då läsare på webben är mer otåliga och aktiva i sitt sökande efter information.

Målgruppsanpassa dina texter

Att identifiera och förstå målgruppen är avgörande när man skriver texter för webben. Målgruppsanalys kan genomföras via enkäter, webbundersökningar, eller genom att studera liknande webbplatser. Analysen hjälper till att anpassa stil, terminologi och språkbruk. Viktigt är också att tänka på målgruppens dynamik och inte bara fokusera på de redan insatta, utan inkludera ett bredare spektrum av läsare för att berika och ge något tillbaka till dem. Sekundära målgrupper bör också beaktas.

Hur du väcker läsarnas intresse

Ingressen i texter bör följa “omvänd pyramid”-strukturen, där det viktigaste innehållet presenteras först. En bra ingress sammanfattar de viktigaste punkterna i texten för att snabbt ge läsaren en överblick och uppmuntra vidare läsning. För effektivare textstruktur rekommenderas användning av mellanrubriker, fetstil, blankrader och punktlistor för att göra texten luftigare och lättare att följa.

Metoder för att lyfta fram information

Börja din webbtext med de viktigaste punkterna eller slutsatserna och komplettera sedan med detaljer och bakgrundsinformation. Använd “omvänd pyramid”-strukturen, där viktiga punkter presenteras först, följt av mer information och bakgrund. Detta skiljer sig från den traditionella pyramidstrukturen som är vanlig i akademiska sammanhang. På webben är det avgörande att placera central information i början för att fånga läsarnas intresse, eftersom de ofta skummar igenom texten för att avgöra om den är värd att läsa.

Skriva bra rubriker och ingresser

Rubriker på webben bör vara självständiga, tydliga och inte för långa, samtidigt som de innehåller relevanta nyckelord för att locka läsare och ranka bra i sökmotorer. Skillnaden jämfört med tidningsrubriker är att webbrubriker ofta är den första kontaktpunkten med läsaren, vanligtvis via en länk. Därför är det viktigt att rubriken är tillräckligt intressant för att uppmuntra klick. Rubriken bör avslöja innehållet tydligt och vara SEO-optimerad med rätt nyckelord för att förbättra sökresultat.

Producera text för olika medier

Vare sig det gäller sociala medier, bloggar, tryckta medier eller webbsidor, kräver varje format en unik ansats. Det gäller att förstå varje mediums specifika publik, dess konsumtionsmönster och de tekniska begränsningarna. Effektiv kommunikation på olika medier innebär att skriva text som inte bara når utan också resonerar med och engagerar den tänkta publiken på det mest optimala sättet.

Checklista: Våra bästa tips för webbcopy

Här är våra bästa tips och frågor du kan ställa dig när du skrivit en text för webben för att du ska maximera engagemang och konvertering.

 • Hur ser det ut när du läser texten på skärm?
 • Är texten indelad i olika delar för överblick?
 • Kontrollera sammanhanget i texten.
 • Framgår syftet med texten?
 • Finns tillräcklig bakgrundsinformation?
 • Inkludera relevanta länkar för läsaren.
 • Placera det viktigaste innehållet först.
 • Ge läsaren möjlighet att snabbt avgöra relevans.
 • Framhäv det oväntade eller speciella.
 • Se till att texten är konkret.
 • Stöd dina slutsatser med fakta.
 • Verifiera dina källor.
 • Använd exempel för att förklara abstrakta koncept.
 • Anpassa texten efter målgruppen.
 • Se till att facktermer förstås av läsarna.
 • Kontrollera språk och stavning.
 • Se till att språket matchar målgruppens nivå.
 • Undvik onödigt långa meningar.
 • Använd synonymer till svåra ord.
 • Kontrollera att rubriken fungerar.
 • Se till att rubriken beskriver innehållet väl.
 • Inkludera viktiga nyckelord.

Hoppas denna guide gett dig insikter om hur man skapar engagerande och lättillgängliga webbtexter. Tveka inte höra av dig om du vill ha hjälp med SEO-texter eller SEO-strategi till just ditt företag.

Oliwer Brewitz
Kundansvarig & Projektledare

Vill du ha hjälp att öka din webbplatstrafik med SEO?

Kontakta mig idag för att boka in ett första möte så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag. Läs mer om våra SEO-tjänster & referenscase.

Maila mig på oliwer@affiliated.se eller ring på +46 704 55 14 48