LISTA: Topp 50 Rankingfaktorer på Google [2024]

av | feb 20, 2024 | Blogg

Rankingfaktorerna att hålla koll på inom SEO

Sökmotoroptimering (SEO) är avgörande för framgången för alla webbplatser. Genom att förstå och implementera de 50 viktigaste indikatorerna för en hög SEO-ranking kan du förbättra din webbplats synlighet i Googles sökresultat (SERP). Låt oss gräva djupare i var och en av dessa faktorer nedan. De 10 viktigaste rankingfaktorerna är rankade i en separat lista högst upp då de har direkt inverkan på din webbplats placering i sökresultatet medans resterande 40 rankingfaktorer har direkt eller indirekt påverkan – vilket förklaras i nästkommande del av artikeln.

Topp 10 rankingfaktorer:

1. Innehåll:

Högkvalitativt, unikt och relevant innehåll är viktigt för att attrahera organisk trafik och bibehålla en hög ranking på SERP. Se till att ditt innehåll är välundersökt, välformulerat och ger värde för din målgrupp.

2. Länkprofil:

En stark länkprofil från auktoritativa och relevanta källor kan avsevärt förbättra din webbplats domänauktoritet och ranking. Skaffa kvalitetslänkar genom strategier som gästbloggning, PR, outreach och att skapa delbart innehåll.

3. On-page-optimering:

Se till att använda meta-taggar, rubrik-taggar och nyckelordsplacering inom ditt innehåll på rätt sätt. Det hjälper sökmotorer att förstå din sidas relevans och ranka den därefter.

4. Teknisk SEO:

Optimera din webbplats crawlability, indexability och webbplatsstruktur för att säkerställa att sökmotorer kan navigera och förstå ditt innehåll effektivt.

5. Laddningstid:

Snabbare laddningstid leder till bättre användarupplevelser och högre rankingar. Optimera bilder, använd caching och minimera omdirigeringar för att förbättra sidans inläsningstid.

6. Mobilvänlighet:

Eftersom majoriteten av användarna besöker webbplatser via mobila enheter är det viktigt att ha en mobilvänlig webbplats. Implementera responsiv design och se till att din webbplats fungerar sömlöst på olika skärmstorlekar.

7. Domänauktoritet:

En högre domänauktoritet signalerar att din webbplats är pålitlig och tillförlitlig, vilket leder till bättre rankingar. Förbättra domänauktoriteten genom att skaffa högkvalitativa bakåtlänkar och skapa värdefullt innehåll.

8. Klickfrekvens (CTR):

En högre CTR indikerar att din webbplats är relevant och attraktiv för användare. Optimera dina titel-taggar, meta-beskrivningar och webbadresser för att förbättra CTR.

9. Relevanta sökord:

En korrekt sökordsanalys och optimering är viktigt för att rikta in sig på relevanta sökord. Använd verktyg som Google Keyword Planner, Keywordtool.io, Answerthepublic.com, Ahrefs eller SEMRush för att identifiera och rikta in dig på sökord med hög sökvolym, låg konkurrens eller intention till konvertering.

10. Sidstruktur:

En välorganiserad webbplatsstruktur gör det enkelt för användare och sökmotorer att navigera och hitta innehåll. Implementera en logisk hierarki med tydliga kategorier och underkategorier.

Ytterligare 40 strategier & rankingfaktorer för att ranka högre på Google:

Nedan rankingfaktorer är inte lika viktiga som ovanstående i topp 10 listan samt har direkta eller indirekta kopplingar till placeringarna i SERP:en.  Google vill att besökarna ska hitta rätt information så snabbt som möjligt så om de t.ex. inte fortsätter specificera sin sökning direkt eller dagar efter den är påbörjad kan de anta användaren har hittat det de söker. Om din webbplats då har blivit besökt som en av sidorna som gett användaren rätt resultat kan Google anta att den har gett ett relevant svar på sökfrågan och därmed premiera upp din webbsida i SERP:en.

Intern länkning:

Interna länkar hjälper sökmotorer att förstå din webbplats struktur och innehåll. Använd relevant ankartext och länka till högkvalitativa interna sidor för att öka deras betydelse.

Ankartexter:

Använd beskrivande, nyckelordsrika ankartexter för både interna och externa länkar. Detta hjälper sökmotorer att förstå kontexten och relevansen för det länkade innehållet.

Användarupplevelse (UX):

En positiv UX uppmuntrar besökare att spendera mer tid på din webbplats, vilket ökar chansen för konvertering. Förbättra UX genom att optimera webbplatsens navigering, använda en visuellt tilltalande design och erbjuda värdefullt innehåll.

SSL-certifikat:

Genom att implementera ett SSL-certifikat säkerställer du att din webbplats är säker och förbättrar användarförtroendet, vilket kan leda till bättre rankingar.

URL-struktur:

Använd korta, beskrivande webbadresser med relevanta nyckelord. Det hjälper användare och sökmotorer att förstå ditt innehåll och förbättrar din webbplats ranking.

Sociala signaler:

Engagemang på sociala medieplattformar som Facebook, Twitter och LinkedIn kan hjälpa till att öka din webbplats synlighet och ranking. Dela och marknadsför regelbundet ditt innehåll på dessa plattformar.

Avhoppningsfrekvens:

En hög avhoppningsfrekvens kan signalera dålig användarupplevelse eller irrelevant innehåll. Optimera ditt innehåll och UX för att behålla användare engagerade och minska avhoppen. Avhoppningsfrekvensen i sig är ingen rankingfaktor men att presentera ett relevant svar eller erbjudande baserat på sökfråga ska i teorin göra att kunden hittar informationen de söker och avslutar sin sökning.

Tid på webbplats:

Längre genomsnittliga sessionstider indikerar att användare finner ditt innehåll värdefullt och engagerande. Förbättra innehållskvalitet, formatering och interaktivitet för att öka tiden på plats.

Engagemangsmått:

Övervaka mått som sidor per session, kommentarer och sociala delningar för att bedöma användarengagemang och göra förbättringar vid behov.

Geografisk plats:

Att rikta in sig på lokala användare kan förbättra din webbplats relevans och ranking i specifika regioner. Använd geografisk målinriktning, lokala nyckelord och lokala SEO-strategier för att attrahera rätt publik.

Domänens ålder:

Äldre webbplatser och domäner tenderar att ha högre domänauktoritet och trovärdighet. Publicera konsekvent högkvalitativt innehåll och skaffa bakåtlänkar för att öka din webbplats trovärdighet över tid.

Sidauktoritet:

Individuell sidauktoritet kan påverka ranking. Optimera on-page-element och skaffa relevanta bakåtlänkar för att öka sidauktoriteten.

Indexerbarhet:

Se till att sökmotorer enkelt kan crawla och indexera ditt innehåll genom att använda en ren webbplatsstruktur, en omfattande XML-sitemap och åtgärda eventuella crawl-fel.

Webbplatsens användbarhet:

Fokusera på användbarhetsfaktorer som webbplatsnavigering, läsbarhet och tillgänglighet för att förbättra användarupplevelse och ranking.

Bildoptimering:

Optimera bilder genom att komprimera filstorlek, använda beskrivande filnamn och lägga till relevanta alt-taggar för att förbättra webbplatsens hastighet och tillgänglighet.

Videooptimering:

Optimera videoinnehåll genom att använda beskrivande titlar, taggar och bildtexter. Överväg att vara värd för videor på plattformar som YouTube eller Vimeo för att förbättra webbplatsens hastighet.

Användargenererat innehåll:

Uppmuntra användare att skapa och dela innehåll på din webbplats (t.ex. recensioner, kommentarer och foruminlägg) för att öka engagemang, förtroende och ranking.

Webbplatsens drifttid:

Frekvent driftstopp kan påverka din webbplats ranking negativt. Välj en pålitlig webbhotellsleverantör och övervaka din webbplats drifttid för att säkerställa optimal prestanda.

Duplicerat innehåll:

Duplicerat innehåll kan leda till bestraffning av din webbplats placeringar. Använd canonical-taggar, 301-omdirigeringar och verktyg som Copyscape för att identifiera och åtgärda problem med duplicerat innehåll.

Trasiga länkar:

Kontrollera och åtgärda regelbundet trasiga länkar för att förbättra användarupplevelsen och bibehålla sökmotorernas förtroende. Om sidan har försvunnit eller ersatts av en ny URL sätter du upp en s.ka. 301-ompekning.

XML-sitemap:

En XML-sitemap hjälper sökmotorer att effektivt crawla och indexera din webbplats. Håll den uppdaterad och skicka in den till sökmotorer som Google och Bing.

HTML-sitemap:

En HTML-sitemap förbättrar webbplatsnavigering för användare och sökmotorcrawlers. Uppdatera och underhåll regelbundet din HTML-sitemap.

Sidans djup:

Behåll viktiga sidor inom tre klick från hemsidan för att göra dem lättillgängliga för både användare och sökmotorer.

Uppdateringsfrekvens:

Regelbundet uppdaterat och nytt innehåll rankar högre på sökmotorernas resultat sidor. Ha en strategi för att regelbundet uppdatera äldre innehåll och publicera nytt innehåll.

Bloggfrekvens:

Konsekvent och frekvent bloggning kan förbättra din webbplats ranking och engagemang. Skapa en innehållskalender och publicera regelbundet för att hålla din målgrupp engagerad.

Webbplatsens hastighetsoptimering:

Använd tekniker som caching, CDN och bildoptimering för att förbättra webbplatsens hastighet och prestanda.

Tredjepartsintegrationer:

Integrera användbara tredjepartsverktyg och -tjänster (t.ex. livechatt, recensionssystem och e-postmarknadsföring) för att förbättra användarupplevelsen och engagemanget.

Mobilappoptimering:

Om din verksamhet har en mobilapp, optimera den för användarupplevelse och synlighet i appbutiker för att driva organisk trafik och konverteringar.

Röstoptimering:

Optimering för röstsökning blir allt viktigare. Anpassa ditt innehåll för att svara på frågor i naturligt språk och använd strukturerade data för att förbättra synligheten för röstassistenter.

Accelererade mobil sidor (AMP):

Implementera AMP för att förbättra laddningstid och prestanda för mobila användare, vilket kan leda till bättre rankingar och organisk trafik.

Lokal SEO:

Fokusera på lokal SEO genom att optimera ditt företags Google My Business-sida, samla lokala recensioner och använda lokaliserade nyckelord.

Internationell SEO:

Om din verksamhet riktar sig till en global publik, använd hreflang-taggar och landspecifika domäner för att förbättra synligheten och rankingen i olika regioner.

Naturlig språkbearbetning:

Implementera naturlig språkbearbetningsteknik (t.ex. chatbots och röstassistenter) för att förbättra användarupplevelsen och engagemanget.

Webbplatsens säkerhet:

Använd säkerhetsåtgärder som SSL-certifikat, säkerhetskopiering och regelbundna uppdateringar för att skydda din webbplats från hackare och bibehålla användarförtroendet.

Auktoritativa utgående länkar:

Att länka till högkvalitativa, relevanta externa källor kan förbättra din webbplats trovärdighet och ranking. Se till att dina utgående länkar är till pålitliga källor relaterade till ditt innehåll.

Konkurrentanalys:

Analysera regelbundet dina konkurrenters SEO-strategier för att identifiera områden där du kan förbättra och ligga före konkurrensen.

Strukturerad data:

Använd strukturerade data och schema markup för att hjälpa sökmotorer att förstå ditt innehåll och förbättra ditt innehålls synlighet i rika sökresultat, såsom utvalda utdrag och kunskapsgraf.

Målgruppsstyrt innehåll:

Segmentera din webbplatsbesökare baserat på beteende, demografi och intressen för att skapa mer relevant och engagerande innehåll som är skräddarsytt för deras behov.

Användarrecensioner och betyg:

Uppmuntra kunder att lämna recensioner och betyg för dina produkter eller tjänster. Detta ökar förtroendet för ditt varumärke och kan förbättra din webbplats ranking.

Branschauktoritet och trovärdighet:

Bygg din branschauktoritet genom att bli en expert och tankeledare inom ditt område. Skapa högkvalitativt innehåll, delta i evenemang och nätverka med inflytelserika personer inom din bransch för att förbättra din webbplats ranking.

Skapa innehåll för målgruppen

Sammanfattningsvis är Googles främsta mål att leverera relevanta sökresultat och hjälpa användaren att hitta information så snabbt som möjligt. Det är därför viktigt att ha i åtanke att Googles algoritmer är utformade för att sätta användarens intention och målsättning med sökning i första rummet. När vi arbetar med att optimera vår webbplats för sökmotorer utgår vi ifrån våra besökares problem, lösningar på problemen och försöker identifiera vilka sökbeteenden de kan ha när de är i behov av våra tjänster.

Fokusera på relevant innehåll & användarupplevelse

Genom att fokusera på att erbjuda en relevant användarupplevelse och att kontinuerligt förbättra din webbplats baserat på användarnas beteende och feedback, kommer du inte bara att förbättra din ranking i SERP:en utan också bygga ett starkt och långvarigt förtroende till dina besökare. Så, när du implementerar dessa 50 rankingfaktorer bör du alltid utgå ifrån användarens intention baserat på sökfrasen du har ambitionen att synas på. Detta eftersom det är vad Google i grund och botten utgår ifrån när de utformar sina algoritmer och bestämmer vilken webbplats som ska ranka högst på specifika sökfraser.

Summering

Genom att noggrant undersöka och implementera ovanstående rankingfaktorer kan din hemsida bli mer synlig och nå topplaceringar i Google’s SERP. Det är viktigt att ha en holistisk SEO-strategi som omfattar både tekniska och icke-tekniska aspekter samt att regelbundet övervaka och justera din strategi efter behov. Lycka till med att förbättra din webbplats SEO och uppnå högre rankingar!

Oliwer Brewitz
Kundansvarig & Projektledare

Vill du ha hjälp att öka din webbplatstrafik med SEO?

Kontakta mig idag för att boka in ett första möte så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag. Läs mer om våra SEO-tjänster & referenscase.

Maila mig på oliwer@affiliated.se eller ring på +46 704 55 14 48