Vad kostar det att bygga en app?

av | jan 4, 2024 | Blogg

Att bygga en app är en investering som varierar beroende på flera faktorer som komplexitet, plattform och funktioner. Här är en sammanfattning baserad på information från olika källor:

1. Generell kostnadsuppskattning

En app kan kosta allt från 25 000 kr till över en miljon kronor beroende på dess komplexitet och de funktioner du vill inkludera. En enklare app med måttliga funktioner kan ligga runt 50 000 kr, medan en mer avancerad kan nå upp till eller över en miljon kronor, speciellt om den ska utvecklas för flera plattformar​.

2. Genomsnittliga kostnader

I genomsnitt kan en app ligga mellan 2-400 000 kr. För enklare appar med begränsade och måttliga funktioner bör du förvänta dig en startkostnad på cirka 150 000 kr​.

3. Kostnad för grundläggande apputveckling

För väldigt grundläggande appar, som en enkel To-Do-app eller en datadriven app, kan kostnaderna börja från omkring 8 000 € till 13 000 €. Detta kan vara en bra utgångspunkt för att förstå basnivåkostnader för mindre komplexa projekt​.

4. Prisvariationer

En vanlig prisvariation för apputveckling kan sträcka sig från så lite som 25.000 kr till över en miljon, beroende på appens natur och de krav som ställs. Ett snittpris för en professionellt utvecklad app kan ligga kring 100 – 200.000 kr exklusive moms​.

5. Kostnader för mer avancerade appar

För grundläggande appar med ett svenskt team kan kostnaderna ligga mellan 200 000 och 500 000 kronor. Om appen är mer komplex eller utvecklas för flera plattformar utan cross-platform-teknologi, kan kostnaderna snabbt överstiga en miljon kronor​​.

Faktorer som påverkar kostnaden:

  • Komplexitet och funktioner: Ju fler funktioner och ju mer avancerade de är, desto dyrare blir utvecklingen.
  • Plattformar: Att utveckla för flera plattformar (iOS, Android, webb etc.) kan öka kostnaderna, speciellt utan cross-platform-teknologi.
  • Design: En unik och anpassad design kan också öka kostnaderna jämfört med en mer standardiserad.
  • Underhåll och uppdateringar: Kostnader för att underhålla appen och rulla ut uppdateringar bör också beaktas.

Att förstå dessa kostnadsfaktorer och få en uppskattning från professionella utvecklare kan hjälpa dig att planera din budget mer noggrant. Kom ihåg att en välplanerad app med klart definierade mål och funktioner kan leda till en mer kostnadseffektiv utvecklingsprocess.

Oliwer Brewitz
Kundansvarig & Projektledare

Vill du ha hjälp att bygga en app till ditt företag?

Kontakta mig idag för att boka in ett första möte så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag. Läs mer om apputveckling.

Maila mig på oliwer@affiliated.se eller ring på +46 704 55 14 48