Matchningstyper på Google Ads

av | jan 23, 2024 | Blogg

Matchningstyper är en avgörande faktor när du arbetar med Google Ads. På ett enkelt sätt kan man förklara matchningstyper som hur man specificerar vilka kombinationer av sökord man vill visa sina annonser för. Ett vanligt misstag är att matcha sökord alltför brett, vilket kan leda till att annonser visas för irrelevanta söktermer. Nedan går vi igenom de olika matchningstyperna med de senaste uppdateringarna.

Bred matchning

Bred matchning inkluderar felstavningar, synonymer, relaterade sökningar och andra relevanta varianter. Genom denna matchningstyp kan du generera mycket trafik, men det innebär också risken att din annons visas för mycket irrelevanta sökningar om du inte är försiktig.

Exempel:

Sökord: Svart sko

Sökresultat: Köp gråa stövlar

Frasmatchning

Frasmatchning möjliggör att annonsen visas när någon söker med den exakta frasen, eventuellt med andra ord före eller efter. Annonsen visas också när någon söker med en liknande variant av det frasmatchande sökordet. I frasmatchning har ordföljden betydelse, vilket innebär att annonsen inte visas om någon skriver ett annat ord inuti sökfrasen.

Exempel:

Sökord: “svart sko”

Sökresultat: Köp svart sko

Exaktmatchning

Exakt matchning möjliggör att dina annonser visas för personer som söker med det exakta sökordet. Av de fyra alternativen ger exakt matchning störst kontroll över vilka som ser annonsen, men det kan också resultera i att du missar vissa sökningar och potentiellt nya idéer på sökord som du skulle ha fått med bredare matchningstyper.

Exempel:

Sökord: [svart sko]

Sökresultat: svart sko

Sökbeteendet har förändrats & Googles algortimer hakar på

Google har utökat antalet sökord som tas med i matchningen, och detta beror på att användarna har blivit mer vana vid att specificera sina sökningar och köpresean har blivit mer komplex. Detta innebär att fler ord nu kvalificeras för varje matchningstyp. Nyckeln för att skapa framgångsrika Google Ads-kampanjer är att arbeta datadrivet med konverteringsspårning och använda artificiell intelligens (AI) för att optimera dina kampanjer för bästa resultat.

Användarna är nu mer benägna att ange detaljerade sökningar när de använder Google, och köpprocessen involverar ofta fler steg och överväganden än tidigare. För att möta dessa förändrade beteendemönster har Google anpassat sina matchningstyper för att inkludera fler relevanta sökord och fraser. Detta syftar till att säkerställa att annonserna når rätt målgrupp och är mer anpassade till användarnas intentioner.

Lyckas med rätt spårning & optimering med hjälp av AI

För att skapa framgångsrika Google Ads-kampanjer i denna miljö är det viktigt att vara datadriven. Genom att använda konverteringsspårning kan du analysera hur olika sökord och annonser påverkar önskade handlingar på din webbplats, såsom köp eller lead-generering. Detta ger insikter om vilka delar av kampanjen som är mest framgångsrika och vilka områden som kan förbättras.

Att använda AI för att optimera dina kampanjer är också avgörande. Genom att låta maskininlärningsalgoritmer analysera stora mängder data kan du få förståelse för vilka justeringar som bör göras för att maximera avkastningen på din annonseringsbudget. AI kan automatisera och förbättra beslutsprocessen, vilket gör det möjligt att snabbt anpassa sig till förändringar i användarbeteende och marknadsförhållanden.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att anpassa sig till den ökade specificiteten i användarsökningar genom att dra nytta av Googles bredare matchning av sökord. Men samtidigt är det viktigt att behålla fokus på data och använda sig av avancerade verktyg som konverteringsspårning och AI för att maximera effekten och optimera kampanjer så de konverterar.

Oliwer Brewitz
Kundansvarig & Projektledare

Vill du ha hjälp med Google Ads?

Kontakta mig idag för att boka in ett första möte så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med Google Ads.

Maila mig på oliwer@affiliated.se eller ring på +46 704 55 14 48