Vad är frontend? Och vad gör en frontend-utvecklare?

av | feb 12, 2024 | Blogg

Frontend-utveckling är en term som ofta dyker upp i diskussioner om webbutveckling och design, men vad innebär det egentligen? I detta blogginlägg utforskar vi grunderna i frontend-utveckling, de språk som används, och hur det skiljer sig från backend-utveckling.

Frontend: Det användaren ser

Frontend, även känt som “klient-sidan”, refererar till den del av en webbplats eller applikation som användaren interagerar med direkt. Det är allt du ser och upplever när du navigerar på en webbplats: layouten, designen, animationerna och allt som gör en webbplats visuellt tilltalande och användbar. Frontend-utvecklarens uppgift är att omvandla webbdesign till en levande, interaktiv upplevelse genom att använda olika programmeringsspråk och tekniker.

Språk & Verktyg inom Frontend-utveckling

De huvudsakliga byggstenarna i frontend-utveckling är HTML, CSS och JavaScript.

  • HTML (Hypertext Markup Language) är standardmärkesspråket som används för att skapa och strukturera innehåll på webben, som texter, bilder och länkar.
  • CSS (Cascading Style Sheets) bestämmer webbsidans visuella aspekt och layout. Det låter utvecklare skapa en enhetlig stil för en hel webbplats, inklusive färger, teckensnitt och layouter.
  • JavaScript är ett skriptspråk som används för att göra webbsidor interaktiva. Det kan användas för att lägga till animationer, kontrollera multimedia, hantera formulär, och mycket mer.

Utöver dessa grundläggande tekniker använder frontend-utvecklare ofta olika ramverk och bibliotek som React, Angular eller Vue.js för att bygga mer komplexa och dynamiska användargränssnitt.

Frontend vs. Backend

Medan frontend fokuserar på användarens interaktionssida, handlar backend, eller “server-sidan”, om det som sker bakom kulisserna på en webbplats. Backend-utvecklare arbetar med server, databas, och applikationslogik – alla de processer som användaren inte ser men som är avgörande för webbplatsens funktionalitet. De använder programmeringsspråk som Python, Ruby, Java, och PHP, samt databasteknologier som MySQL och MongoDB, för att bygga webbapplikationens ryggrad.

Skillnaden mellan frontend och backend kan liknas vid ett isberg där frontend är toppen som syns ovanför vattnet, medan backend är den massiva strukturen under ytan. Båda är avgörande för webbplatsens framgång och kräver olika expertis och tekniker.

För en mer fördjupad titt på backend-utveckling och vad en backutvecklare gör, se gärna vår bloggartikel om backend.

Sammanfattning

Frontend-utveckling är en spännande och dynamisk del av webbutveckling som fokuserar på att skapa engagerande och interaktiva användarupplevelser. Genom att bemästra HTML, CSS och JavaScript, tillsammans med moderna ramverk och bibliotek, kan frontend-utvecklare omvandla statiska designskisser till levande digitala produkter. Även om frontend och backend fyller olika funktioner inom webbutveckling, är de båda kritiska för att skapa fullständigt fungerande, effektiva och användarvänliga webbplatser och applikationer.

Oliwer Brewitz
Kundansvarig & Projektledare

Vill du få hjälp med webbutveckling?

Kontakta mig idag så berättar jag hur vi kan hjälpa dig med webbutveckling.

Maila mig på oliwer@affiliated.se eller ring på +46 704 55 14 48