Bästa Google Ads-strategin 2024

av | mar 18, 2024 | Blogg

Google Ads-strategier och kampanjstrukturer kan kännas som att vandra genom en labyrint av alternativ och strategier. Två framträdande strategier är Single Keyword Ad Groups (SKAG) och Single Themed Ad Groups (STAG). Dessa tillvägagångssätt skiljer sig åt i hur de hanterar sökord och målgrupper, vilket i sin tur påverkar både utvärdering och konvertering. I detta blogginlägg djupdyker vi i dessa två strategier för att ge dig en klarare bild av vad som kan passa bäst för dina annonseringsbehov.

SKAG: En gammal trogen strategi

SKAG-metoden bygger på principen om att skapa en unik annonsgrupp för varje enskilt sökord. Detta tillvägagångssätt möjliggör extremt riktad annonsering där varje annons är skräddarsydd för att matcha ett specifikt sökord, med målet att öka relevansen mellan sökord, annons och landningssida. Teorin är att en högre relevans leder till högre annonskvalitet och bättre konverteringsrater. SKAG har länge varit en populär strategi bland marknadsförare som söker precision i sina Google Ads kampanjer.

STAG: En modernare version av SKAG

På senare tid har dock STAG börjat vinna mark som en föredragen strategi. I motsats till SKAG fokuserar STAG på teman snarare än enskilda sökord. Det innebär att annonserna i en grupp kan täcka ett bredare spektrum av sökord, men ändå hålla sig inom ett specifikt tema eller sökintention. Fördelen med detta är att det ger flexibilitet och tillåter annonsörer att fokusera mer på användarens sökintention snarare än att strikt matcha specifika sökord. Resultatet kan bli högre annonskvalitet och konverteringsrater, utan det intensiva arbete som SKAG kräver för att upprätthålla relevansen mellan sökord och annons.

SKAG vs STAG: Vilken är bäst för konvertering?

Valet mellan SKAG och STAG beror i stor utsträckning på dina specifika mål, din bransch och hur mycket tid du kan investera i din kampanjstrategi. SKAG kan erbjuda högre precision och potentiellt bättre annonsplacering för mycket specifika sökfrågor, vilket kan vara fördelaktigt för nischade produkter eller tjänster. Å andra sidan erbjuder STAG en mer holistisk syn på användarintention och kan bidra till en mer robust kampanjstruktur som anpassar sig bättre till sökandes faktiska beteende.

Varför STAG är det nya svarta

Med utvecklingen av sökmotorernas algoritmer och en ökad förståelse för användarnas sökbeteenden, blir det alltmer viktigt att anpassa annonser till sökintention snarare än att bara fokusera på specifika sökord. STAG möter denna utveckling genom att prioritera innehåll och erbjudanden som svarar mot användarens verkliga behov och intentioner, vilket kan leda till bättre resultat över tid.

Lägg alltid till exakt matchning i dina STAG-kampanjer

Eftersom Google visar mindre och mindre sökordsdata är mitt bästa tips att alltid lägga till exakt matchning på din sökord för att du ska kunna bryta ner resultatet på sökordsnivå.

Slutsats

Att välja mellan SKAG och STAG beror på dina mål, dina resurser och din vilja att experimentera och finjustera dina annonser. Medan SKAG fortfarande har sitt värde i vissa situationer, är STAG på uppgång tack vare dess förmåga att anpassa sig till sökintention och erbjuda en mer användarvänlig annonseringsupplevelse. Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer är nyckeln till framgång att kontinuerligt utvärdera och optimera dina kampanjer för att säkerställa att de möter både dina affärsmål och dina användares behov.

Oliwer Brewitz
Kundansvarig & Projektledare

Vill du få hjälp med Google Ads?

Kontakta mig idag så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med mätbar annonsering på Google Ads.

Maila mig på oliwer@affiliated.se eller ring på +46 704 55 14 48