Ta bort information om dig på nätet [Guide]

av | jan 26, 2024 | Blogg

Att upptäcka negativ eller oönskad information om sig själv eller sitt företag på Google kan vara en obehaglig upplevelse. I en värld där online-närvaro är avgörande, kan oönskade sökresultat få allvarliga konsekvenser. Men det finns sätt att hantera detta. I det här inlägget går vi igenom tre metoder för att ta bort eller hantera oönskade sökresultat på Google.

1. Kontakta webbplatsägaren eller publicisten

Det första och snabbaste steget är att kontakta personen eller organisationen som står bakom innehållet. Om det är en bloggpost, en artikel eller en bild som du vill ta bort, börja med att kontakta upphovspersonen eller webbplatsens administratör. Många gånger är de villiga att ta bort eller ändra innehållet, särskilt om det är felaktigt eller missvisande.

2. Använda sig av “Rätten att Bli Glömd”

Om den direkta vägen inte fungerar, kan du använda dig av “rätten att bli glömd”, en lag som tillåter individer inom EU att begära att sökmotorer som Google tar bort viss information om dem. Detta gäller särskilt personlig information som är föråldrad eller irrelevant. Du kan skicka en begäran till Google för att ta bort specifika URL:er från sökresultaten. Processen kan dock vara tidskrävande och det finns inga garantier för att Google godkänner din begäran.

 Uppgifter som kvalificeras under “rätten av bli glömd”:

  • Uppgifter om minderåriga
  • Känsliga uppgifter, som exempelvis etniskt ursprung, sexuell läggning, hälsa, sexualliv eller politiska åsikter
  • Uppgifter som kan riskera att utsätta dig för identitetstöld eller stalking
  • Uppgifter som kan leda till stora negativa konsekvenser för dig, t ex sånt som påverkar dina möjligheter att söka jobb

3. Nyansera informationen på Google

I vissa fall kan det vara svårt att helt ta bort innehållet. Då kan en alternativ strategi vara att “begrava” det negativa innehållet med positivt och relevant innehåll. Genom att förbättra din SEO-strategi och skapa högkvalitativt, positivt innehåll kan du påverka vilka sökresultat som visas högst upp på Google. Detta inkluderar att optimera din webbplats, uppdatera sociala medieprofiler, och publicera positiva artiklar eller blogginlägg.

Vanliga Frågor

Kan man alltid ta bort bilder från Google? Du kan begära att bilder tas bort genom “rätten att bli glömd”, men det beror på bildens natur och kontext om Google kommer att godkänna din begäran.

Finns det fall där Google inte tar bort information? Ja, det finns situationer där Google kan vägra att ta bort innehåll. Detta inkluderar fall där informationen anses vara av allmänt intresse, om du är en offentlig person, eller om innehållet är relaterat till ditt yrkesliv.

Kan man ta bort information om brottsmål? Det beror på omständigheterna. I vissa fall, som gamla eller mindre allvarliga brott, kan informationen tas bort. I andra fall, särskilt där det finns ett starkt allmänintresse, kan Google välja att behålla informationen.

Avslutande Tankar

Att hantera oönskade sökresultat på Google kan vara en utmaning, men det finns åtgärder du kan vidta. Oavsett om det handlar om att direkt kontakta innehållsskaparen, utnyttja “rätten att bli glömd”, eller förbättra din online närvaro, är det viktigt att agera strategiskt och tålmodigt. Kom ihåg att din online närvaro är en viktig del av ditt personliga och professionella varumärke.

Oliwer Brewitz
Kundansvarig & Projektledare

Vill du få hjälp att utveckla en hemsida?

Kontakta mig idag för att boka in ett första möte så berättar jag mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med en skräddarsydda hemsidor.

Maila mig på oliwer@affiliated.se eller ring på +46 704 55 14 48